Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни2018-11-05T09:50:55+00:00

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 

Във връзка с това, Смартплани ЕООД въвежда следната Политика за защита на личните данни:

 

Смартплани ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

 

Смартплани ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

 

Смартплани ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 

– има изрично съгласие на клиента;

 

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 

Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Бюлетин

 

На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Право на информация

 

При поискване Спартплани ЕООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

Airbnb имоти

Управление на Airbnb имоти

Планирай умно с нас, наслаждавай се на живота в този час!

ЗА КОНТАКТИ
Обадете ни се!